Archiwum

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Uwaga! Egzaminy poprawkowe odbędą się 29 i 30 sierpnia (środa / czwartek) o godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany przez e-dziennik w terminie późniejszym.

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu


01.09.2015 r.  uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, spotkanie z wychowawcami msza św. w kościele p.w. Opatrzności Bożej

03 - 04.09.15 r. wyjazd integracyjny dla uczniów przyjętych do klas pierwszych                                                                      

16.09.2015 r. zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas  

21/22.09.2015 r. wstępne testy diagnozujące klas pierwszych - część humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza

24.09.2015 r. Jesienny rajd szkolny

28.09.2015r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego

14.10.2015 r Święto Edukacji Narodowej i Dzień Gimnazjalisty

21.10.2015 r.  konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

11.11.2015 r. Narodowe Święto Niepodległości

25.11.2015 r. konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

22.12.2015 r. spotkania opłatkowe społeczności szkolnej

23 - 31.12.15 r. zimowa przerwa świąteczna

05.01.2016 r.  propozycje przewidywanych ocen śródrocznych
13.01.2016 r. spotkanie rodziców z przedstawicielami policji – współczesne zagrożenia zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
18 - 31.01.2016 r. ferie zimowe

16.03.2016 r. konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

07 - 11.03.2016 r. Tydzień Europejski

21 - 23.03.2016 r. Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów uczęszczających na lekcje religii                                                        

24 - 29.03.2016 r. wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2016 r. „drzwi otwarte”

18-20.04.2016 r. egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych)

27.04.2016 r. zebranie dla rodziców uczniów klas III (rekrutacja do szkół  ponadgimnazjalnych, konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

02.05.2016 r.  dzień wolny od zajęć dydaktyczno– wychowawczych

27.05.2016 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno– wychowawczych

06.06.2016 r. zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas       

15.06.2016 r. propozycje przewidywanych ocen rocznych

20-21.06.2016 r. wycieczki klasowe (uczniowie, którzy nie jadą na wycieczki – lekcje wg planu)

22.06.2016 r.  Finał „Mam talent

23.06.2016 r. zajęcia integracyjne, "Bezpieczne wakacje", kiermasz używanych podręczników

24.06.2016 r. msza św. w kościele p.w. Opatrzności Bożej i uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

                                                          

 

 

 

 

31.08.2016 r. zebranie ogólne w auli dla rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych
01.09.2016 r. uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, spotkania z wychowawcami, msza św. w kościele pw. Opatrzności Bożej
05 - 06.09.16 r. wyjazd integracyjny dla uczniów przyjętych do klas pierwszych
21.09.2016 r. zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas, dla rodziców uczniów klas 3 najpierw zebranie ogólne w auli - procedury dotyczące egzaminu gimnazjalnego, później zebrania klasowe
23.09.2016 r. Jesienny rajd szkolny
29.09.2016r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego
13.10.2016 r. Dzień Gimnazjalisty
14.10.2016 r. Święto Edukacji Narodowej
19.10.2016 r. konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas
31.10.2016 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno– wychowawczych
11.11.2016 r. Narodowe Święto Niepodległości
16.11.2016 r. zebrania informacyjne dla rodziców uczniów  klas 1 i 3, spotkanie  dla  rodziców  uczniów  klas  2  z  psychologiem  szkolnym  – młodzież, a środki psychoaktywne, później zebrania klasowe
22.12.2016 r. Jasełka szkolne i spotkania opłatkowe społeczności szkolnej
23 - 31.12.16 r. zimowa przerwa świąteczna
18.01.2017 r. propozycje przewidywanych ocen śródrocznych
25.01.2017 r. posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas, dla rodziców uczniów klas 1 (spotkanie z przedstawicielami policji – współczesne zagrożenia), później zebrania klasowe
styczeń próbny egzamin gimnazjalny
30- 12.02.2017 r. ferie zimowe
15.03.2017 r. konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

20 - 24.03.2017 r. Tydzień Europejski
10 - 12.04.2017 r. Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów uczęszczających na lekcje religii
13 - 18.04.2017 r. wiosenna przerwa świąteczna
19-21.04.2017 r. egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych)
26.04.2017 r. zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
dla rodziców uczniów klas 3 (zebranie ogólne w auli- rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i zebrania klasowe
02.05.2017 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno– wychowawczych
07.06.2017 r. zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas, konsultacje dla rodziców
16.06.2017 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno– wychowawczych
09.06.2017 r. propozycje przewidywanych ocen rocznych
19-20.06.2017 r. wycieczki klasowe (uczniowie, którzy nie jadą na wycieczki – lekcje wg planu)
21.06.2016 r. Finał „Mam talent”
22.06.2017 r. zajęcia integracyjne, "Bezpieczne wakacje",
 bal absolwentów
23.06.2017 r. uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych , msza św. w kościele pw. Opatrzności Bożej

Podkategorie

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

Cyberprzemoc

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2018 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved